Voor professionals

Hier vindt u verschillende inhoudelijke zaken zoals

    • behandel protocollen / behandelrichtlijnen,
    • meetinstrumenten
    • diverse interessante documenten
    • aankondigingen over symposia en dergelijke

U wordt hierbij automatisch doorverwezen naar de site van Hand & Pols Revalidatie Nederland.